TÜRK EĞİTİM - SEN

Türk Eğitim-Sen; Kanunlar çerçevesinde Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda faaliyet gösteren bir sendikadır. Devlete bağlı okullarda, üniversitelerde ve yurtlarda çalışan öğretmenlerimiz, akademik öğretim üyelerimiz ve memurlarımız üye olabilmektedir. Ülkemizde çalışan 1 milyonu aşkın eğitim personeline hitap etmekteyiz. Yurt genelinde örgütlenmiş 110 şubesi, 6 il temsilciliği, 930 ilçe temsilciliği ve 200.000 aşkın üyesi ile ülkemizin en büyük memur sendikalarından birisidir. Sendikamız 18 Haziran 1992 tarihinde kurulmuştur. Türk Eğitim-Sen kurulduğu günden itibaren her geçen gün üye sayısını artırarak büyümektedir. Gerek eğitim çalışanlarının ve eğitimin problemlerini gerekse ülkemizle ilgili önemli her konuyu gündeme getiren bir sendika olan Türk Eğitim-Sen; iş bırakma eylemleri yapmakta, mitingler düzenlemekte, önemli sempozyum ve panellere imza atmakta, anketler yaparak eğitimin problemlerini tespit etmekte, hukuka aykırılık teşkil eden konularda davalar açmakta, üyelerine hukuk hizmeti vermektedir. Eğitim çalışanlarının çalışma hayatlarına pozitif dokunuşlar yapmak ve çalışma saatlerini iyileştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalışmalar raporlar halinde Bakanlıklar ve hükümetle paylaşılmakta, kamuoyuna sunulmaktadır. Eğitim çalıştaylarına katılarak eğitim hayatının her kesiminin faydalanacağı iyileştirmeler için çaba sarfedilmektedir. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde söyleyecek sözü olan, bilimsel yaklaşımları bulunan ve her türlü yanlışı tespit ederek düzeltilmesinde rol oynayan bir sendikayız. Sendikalar, kamu görevlilerinin; ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Modern toplumlarda sivil toplumun etkisinin artması gerektiğine inanıyor; Türk toplumunun sivil toplum örgütleri eliyle yönetime daha fazla müdahil olması gerektiğini düşünüyoruz.
Bir sendikanın asli vazifesi temsil ettiği kesimin hak ve hukukunu korumaktır. Bunun için de her türlü meşru ve demokratik yolları kullanır. Gerektiğinde görüşmeler gerçekleştirir, eylemler yapar. Bunlardan netice alamadığında da hukuka başvurur. Türk Eğitim-Sen de, eğitim çalışanlarının hak mücadelesinde üzerine düşen sorumluluğu kimseden çekinmeden yerine getiren ilkeli bir sendikadır. Türk Eğitim-Sen’in misyonu; eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal haklarını geliştirmek, mesleki gelişimlerinin ve yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, çağdaş, bilimsel ve milli bir eğitim ortamı oluşturmak, çalışma barışını sağlamak, haksızlıklarla mücadele etmek için hukuk zeminden çıkmadan her türlü eylem ve etkinliği yapmak ve bunun için de haklarının ve hukukunun bilincinde örgütlü bir çalışan kitlesi oluşturmaktır.

Sendikamızın vizyonu ise; değişen dünya düzeni içerisinde çağdaş, milli, eşitlikçi, gelişime ve değişime açık bir eğitim sistemi ile sosyal adaletin ve refahın en üst düzeye çıktığı, düşünen, üreten, fikri hür, vicdanı hür katılımcı bireylerin yetiştirildiği ve bu eğitim sistemini yürütecek ve geliştirecek eğitimçalışanlarının ekonomik ve sosyal kaygılarının olmadığı bir Türkiye’dir. Türk Eğitim-Sen ideolojik veya siyasal bir yapılanmayı reddeder, sendikal hareketi bunların üzerinde görür. Bu sebeple bütün ideolojilere ve siyasi partilere eşit uzaklıkta durmaya özen gösterir. Üyeleri arasında en önemli ortakpayda EĞİTİM ÇALIŞANI olmaktır. Üyelerinden aldığı güçle sendikamız haksızlıklara ve yanlışlıklara daima karşı çıkacaktır.