IRAK TÜRKMEN EĞİTİMCİLERİ ÖĞRETMEN ÖRGÜTÜ

Irak’ta Saddam rejiminin 2003 yılında devrilmesinden sonra demokrasi adında yeni bir dönem başlamış oldu. Bu dönemin en belirgin özelliği onlarca parti, sosyal dernek ve sendikanın hızlı bir şekilde oluşturulması ve ülke genelinde yayılmasıdır. Türkmen eğitimciler de toplumun diğer kesimleri gibi kendilerini temsil edecek, istek ve arzularını gerçekleştirebilecek sorunlarını giderebilecek bir kuruluş oluşturmaya yöneldi. İlk olarak Kerkük’te bir grup Milliyetçi Türkmen Öğretmen tarafından oluşturulan Türkmen Öğretmenler Birliği kısa bir sürede tüm Türkmeneli bölgesinde faaliyet göstermeye başladı ve Bölgede
eğitim veren Türkmen öğretmenlerin sorunlarını gideren, haklarını savunan, seslerini yüksek makamlara ileten bir
kuruluş haline geldi. Öğretmenlere verdiği desteğin yanısıra Türkmen Eğitimine de destek vermeyi hedeflerinden biri olarak belirleyen Öğretmenler Birliği, çatısı altındaki Öğretmenler sayesinde geçtiğimiz yıllarda ana dilde eğitim alan Türkmen öğrencileri milliyetçi fikirlerle donatarak Türkmenlere faydalı birer birey olarak yetiştirmeyi başardı.
Bu çalışmalar sayesinde dilimizin Saddam döneminde uğradığı baskılar ve Araplaştırma politikasının bıraktığı eserler yok edildi. Böylece Irak Türkmen Türkçesi eski güzelliğine ve özüne kavuşmuş oldu. Kuruluşumuz uzun süre Türkmen Sivil Toplum Örgütleri bünyesinde çalışmalarını sürdürürken uzun uğraşlar sonucu Irak Bakanlar Kurulundan izin alınarak resmî bir kuruluş haline getirildi. Kuruluşun adında da kanunlar gereği zorunlu değişikliğe gidilerek kuruluşun adı Türkmen Öğretmenler Birliğinden Irak Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütüne çevrildi. Kuruluşumuz hem Birlik hem de Örgüt adı altında çalıştığında hep aynı prensipleri taşıdı ve aynı düzende kaldı. İç tüzüğüne göre her dört yılda bir kurultay düzenlenmekte, Başkan, Başkan yardımcı, 11 kişiden oluşan Yürütme Kurulu ve 51 kişilik Öğretmenler Meclis’i seçilmektedir. Kurulduğu tarihten
bu yana üç kez kurultay yapmış, demokrasiye inanan ve değişime açık bir  kuruluş olduğunu ispat etmiştir. Öğretmenler Meclisi aylık, Yürütme Kurulu ise haftalık toplantılar düzenlemektedir. Meclis tarafından sunulan öneriler yürütme kurulunca değerlendirilip karara bağlanmaktadır. Kuruluşumuza üye Öğretmenlerin düşüncelerini ve okullarımızın bilgilerini yayımlayan yayın organımız Fener Dergisi Türkçe ve Arapça bölümlerinden oluşmaktadır. Bu dergi ile Öğretmenleri şiir ve makaleler yazmaya yöneltip, farklı fikir ve düşünce paylaşımına yer vererek toplumumuzun kültürel zenginliğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Fener dergisi bir fenermisali Öğretmenlerimizin ve Örgütümüzün gelişim yoluna ışık tutmaktadır. Bu gün Örgütümüz yurtiçi ve yurtdışı birçok eğitim-öğretim kurumu ve sendikaları ile çok yönlü ilişkiler kurup işbirliği yapmaktadır. Örgütümüzün UAESEB gibi dev bir kuruluşta üye olması Türkmeneli’ndeki tüm Öğretmenler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütünün Faaliyetleri
1 ) Yurt İçinde
A. Siyasi alanda
1. 12 Mayıs 2018 Irak Parlamento seçimlerinde bazı siyasi taraflarca yapılan usulsüzlük ve hileler seçim sonuçlarına
şaibe getirerek demokrasi adına milletin iradesi ayaklar altına alınmıştır. Bu duruma sessiz kalmayı tercih eden diğer kesimlerin aksine Irak Türkmenleri kullandığı oyların iptal edilmesi ve başka partilere kaydırılmasına boyun
eğmeyerek ülke çapında büyük Protesto eylemleri ve gösteriler düzenledi. Irak Türkmenleri, yaptığı bu gösterilerle Irak’taki bazı siyasi partilerin seçimlerde yaptıkları usulsüzlüklerle ülkenin yönetiminde yer aldığını tüm dünyaya göstermiş oldu.
Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü, bir ay boyunca devam eden gösterilere bünyesindeki Öğretmenler tarafından yoğun katılım ve gösterilerin hedefine ulaşana dek devam edebilmesi için gereken her türlü maddi ve manevi destek verdi. Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü, bünyesindeki öğretmenler ve diğer göstericilere hizmet verebilmek için dev bir gösteri çadırı kurdu. 24 saat açık olan Türkmen Eğitimcileri gösteri çadırında hem yiyecek içecek ikramında bulunmuş hem de gösterilerin ilerleyişi ve geleceği hakkında toplantılar ve paneller düzenlemiştir. 2. 28 Ekim 2018’de Türkmen Sivil Toplum Örgütleri geniş çaplı basın toplantısı düzenleyerek ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride diğer etnik gruplar gibi Türkmenlerin de Başbakan Adil
Abdulmehdi’nin kabinesinde yer alması gerektiği vurgulanarak Başbakan’dan adil bir şekilde tüm kesimlerin temsil
edildiği bir kabine oluşturması talep edildi. Yerel ve Uluslarası Haber kanallarının bulunduğu basın toplantısında Türkçe ve Arapça bildiriler Türkmen Eğitimciler tarafından okundu. B. Kültürel ve sosyal faaliyetler: 1. Örgütümüz de her ay Türkmen
öğretmenler meclisi toplantısı düzenlenmektedir. Eğitim ile ilgili konular ve öğretmenlerin sorun ve sıkıntılarının
ele alındığı bu toplantılarda eğitim müfettişleri ve eğitimden sorumlu kişiler konuk edilir, sorun ve eksikliklerin giderilmesi için çözüm aranır. 2. Öğretmenlerin Eğitim alanında gelişmelerini ve seviye yükseltmelerini sağlamak için Türkmen Eğitim Merkezinde kurslar ve dersler yapılmaktadır. Örgütümüze üye tecrübeli öğretmenler tarafından yürütülen bu kurslar yıl
boyunca devam ederek tüm Türkmen öğretmenlerin kurslara katılıp gelişim sağlamaları hedeflenir. C. Eğitim Bakanlığı ile şbirliği Irak’ta Türkmen eğitimi 2003 yılında eski rejimin devrilmesinden sonra  başladı ve birkaç yıl içinde hem öğrenci hem de okul sayısında hızlı bir artış meydana geldi. Bu durum birçok okulda kadro eksikliğine yol açtı. Bu eksikliği gidermek için Eğitim Bakanlığına farklı çevrelerce birçok başvuru yapıldı ancak Türkmen Öğretmenlerin atamaları için gereken onay Örgütümüz sayesinde alındı. Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak örgütümüzden üst düzey bir heyet Bağdat’a Eğitim Bakanlığına giderek Bakanla özel bir görüşme yaparak Türkmen Eğitimi ve atama bekleyen öğretmenlerin durumunu anlatmış ve konuyla ilgili sunulan resmî talebin onaylanmasını sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 700 Türkmen öğretmenin Kerkük’te ataması gerçekleşti.
2 ) Yurt Dışında
Irak’ta Türkmen eğitimi yeni olduğu için başlangıçta birçok yönden desteğe ihtiyacı vardı. Hem eğitim kadrosu hem müfredat programları hem de araç-gereçlerde bir sürü eksiklikler ve sıkıntılar bulunmaktaydı. Bu sorunları çözüp gidermek için ana vatan Türkiyemiz devreye girdi. Bir yandan okul kitap ve araç-gereçlerini sağlarken öte yandan da öğretmenlerimizin seviyelerini yükseltmek amacıyla onlar için çeşitli etkinlikler ve kurslar açtırdı. Bu şekilde Türkiye’deki birçok eğitim kuruluşları bu konuda
sınırsız desteklerini sundular. Bilkent Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü vb gibi birçok kurumlardan Türkmen eğitimi çok yararlandı. Bizim örgütümüz bu alanda büyük bir rol üstlenmektedir. Türkiye’deki eğitim kurumları ile koordineli bir şekilde iş
birliği yaparak Türkmen eğitimcilerini her fırsatta Türkiye’ye götürüp oralardaki açılan kurslara katılımlarını sağlamaktadır.
Bu arada Örgütümüzün UAESEB gibi dev bir kuruluşta ve ona bağlı olarak başarılı ve olumlu çalışmalarını sürdüren bizim öz sendikamız olan Türk eğitim-sen de üye olması Türkmenelindeki tüm Öğretmenler için gurur kaynağı ve büyük bir kazanç olmuştur. Türk eğitim-sen tüm imkanlarını bizim kurum için kullanmaktan hiçbir zaman kaçınmamıştır. Sendikanın düzenlediği tüm konferans, kurultay ve yıllık toplantılarında bizim örgütümüz davetli olarak katılmaktadır. Türk eğitim-sen, Türkmen eğitimcilerini Ankara’daki genel merkezinde ağırlayarak onlar için farklı kurslar düzenlemiştir. Örgütümüzle iş  birliği yaparak, öğretmenler, okul müdürleri ve Türkmen eğitim müfettişleri için üç kez farklı kurslar düzenledi. Kursiyer eğitimcilerimiz ise kazandıkları bilgilerini Kerkük’te düzenledikleri etkinliklerde diğer öğretmenlere aktarmaya çalıştılar.