Ödül Bilgilendirme

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) resmi kuruluş işlemlerini gerçekleştirdiği günden günümüze Türk Dünyası, eğitim ve bilim alanlarında çeşitli iş birliği ile ortaklık faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler dâhilinde 2014 yılından günümüze kadar alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarını ve eğitimcileri UAESEB ödül yönetmeliğinde (1. Madde) belirtilen esaslar dâhilinde değerlendirerek “Bilim Ödülleri” vermektedir. Bilim Ödülleri verilirken, bir akademik komisyon kurularak bu bilim komisyonunun teşekkülleri sırasında ödül verilecek bilim insanlarının akademik çalışma alanlarından en az bir uzmanın bulunması şartına riayet edilmektedir. Bu doğrultuda Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Doktor unvanına sahip akademisyenler ile bilim alanına göre bir uzmanın bulunduğu altışar kişilik komisyonlar aracılığı ile akademisyen – egitimci ve bilim insanlarının çalışmalar komisyon marifetiyle değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan akademisyenlerin belirlenmesi yoluna gidilmektedir.
Alınan kararlar doğrultusunda yıllara göre aşağıda belirtilen ödüller verilmiştir:

UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 30.06.2014 tarihli karar gereğince, 2014 yılı için: “Gaspralı İsmail Bey Ödülü”
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 09.03.2015 tarihli karar gereğince, 2015 yılı için: “Koca Seyit Ödülü”
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 26.07.2016 tarihli karar gereğince, 2016 yılı için: “Hoca Ahmet Yesevi Ödülü”
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 01.03.2017 tarihli karar gereğince, 2017 yılı için: “Atabetü’l Hakâyık Ödülü”
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 09.07.2018 tarihli karar gereğince, 2018 yılı için: “Dede Korkut Ödülü”
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 25.05.2019 tarihli karar gereğince, 2019 yılı için: “Kutadgu Bilig Ödülü”
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 22.04.2020 tarihli karar gereğince, 2020 yılı için: “Bilge Tonyukuk Ödülü”
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 19.02.2021 tarihli karar gereğince, 2021 yılı için: “Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş” ödülleri
UAESEB Yönetim Kurulu’nun aldığı 21.03.2022 tarihli karar gereğince, 2022 yılı için: “Milli Mücadele’nin 100. Yılı Anısına” ÇİĞİLTEPE BİLİM ÖDÜLÜ, DUATEPE BİLİM ÖDÜLÜ, DUMLUPINAR BİLİM ÖDÜLÜ, ZAFER BİLİM ÖDÜLÜ, KURTULUŞ BİLİM ÖDÜLÜ, ZAFERTEPE BİLİM ÖDÜLÜ gibi ödüller

UAESEB ödül yönetmeliğinin ilgili (1.) maddesi uyarınca; Onur Ödülü, Bilim Ödülü, Hizmet Ödülü, Araştırma Teşvik Ödülü, (Üniversitelerin verdiği yayın teşvik ödülleri ile bir benzerliği ve ayniliği yoktur. Sadece adında teşvik geçmektedir.) Teknoloji Teşvik Ödülü, Hikmet Ödülü, Araştırmacı Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü, Eğitim Ödülü, Başarı Ödülü ve UAESEB Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek diğer ödüller; o yıl için belirlenen çatı ödül kapsamında verilmektedir. UAESEB tarafından verilen ödüllerin, “Çalışma / proje / yayın teşvik / teşekkür-başarı belgesi ve plaketi / burs / onur belgesi / hizmet belgesi” gibi kurumsal takdirlerle veriliş ve işlev bakımından bir benzerliği yoktur.

Kategorisinde ödül almaya layık görülen akademisyenlere de “UAESEB-20..-ODL-….. (seri numarası) ile eşsiz ve kayıt altına alınan sertifika ve o günün anısına onurluk / plaket verilmektedir.