KOSOVA TÜRK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Eğitim bir toplumun temel yapı taşlarından biridir. Kosova‘da yaşayan Türk toplumu için Türkçe eğitimi hem kendileri hem de Türk dünyası için büyük önem arz etmektedir. Türk dili ve Türkçe eğitim, Kosova’da Türk Toplumu’nun günümüze kadar varlığını devam etmesinde, kimliğini, kültürünü, örf ve adetlerini koruyup gelişmesinde en önemli rol oynayan etmenlerden biri olmuştur. Kosova’da Türklüğe ve Türkçeye sevdalı fedakar öğretmenler tarafından, Türkçe eğitimde var olan sorunlara çözüm üretmek, Türkçe eğitime sahip çıkmak, öğretmenlerin uzmanlaşmasında katkıda bulunmak amacıyla Öğretmenler Derneğini kurma kararı aldı.Kosova Türk Öğretmenler Derneği 12.06.1994 tarihinde Prizren Kültür Evi salonunda yapılan “I. Türkçe Eğitim
Kongresinde” kuruldu. Kongreye aktif çalışan ve emekli olmuş çok sayıda öğretmen, siyasetçi ve aydın katıldı. Kuruluşundan itibaren Kosova Türk Öğretmenler Derneği belirlemiş olduğu misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Kosova Türk Öğretmenler Derneği Misyonunu:
• Kosova Türkçe Eğitimde çalışan öğretmenlerin çıkarlarını korumak,
• Eğitim seviyesini daha yüksek seviyelere çıkartmak,
• Kosova’da Türkçe Eğitimde farkındalığı arttırmak.
• Kosova’da Türkçe eğitim gören bireylerin gelişimine destek vermek için varız.
Kosova Türk Öğretmenler Derneğinin Vizyonu ise şu şekilde belirlenmiştir:
• Hızlı bir şekilde değişim gösteren bilgi çağında öğretmenlerimizi devamlı yeniliklerle adapte etmek.
• Öğretmenlerimizi kendilerini geliştirebileceği seminerler, paneller, geziler gibi etkinlikler düzenlemek.

 Dernek faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alana yaymak, olarak özetlenebilir. Kosova Türk Öğretmenler Derneği faaliyetlerini belirlemiş olduğu stratejiler çerçevesinde yürütmektedir. Kısa dönem stratejilerimiz: Kosova’da Türkçe eğitimde Öğrenci sayılarının artışı, Liselerde açılacak olan bölümlerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi ve Eğitim Bakanlığı tarafından basımı
gerçekleştirilecek olan Türkçe kitapların yazımı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Orta vadeli stratejilerimiz: Öğretmenlerim mesleki gelişimlerine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi konusu üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.
Uzun dönem stratejileri: Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve Öğrencilerimize yönelik destek programları konusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Dernek olarak Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine yönelik programlar geliştirmek, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları zorluklara karşı en iyi şekilde hazırlamak ve Kosova’da Türkçe eğitimi yaşatmak ve yüceltmek adına belirlenen hedeflere ulaşmak için var gücümüzle durmadan çalışmaktayız.