MAKEDONYA UFUK DERNEĞİ

2008 yılının Kasım ayında kurulma çalışmalarına başlanan ve 17 Aralık 2008 tarihinde Kucucu Genel Kurulunu düzenleyen Ufuk Derneği Üsküp’te kuruldu. Ufuk Derneği Makedonya Türklerinde bir eksiklik olan gençlik, demokrasi ve insan hakları konularında çalışma yapıp Makedonya Türk Gençliğine ve Makedonya Türkerine hizmet eden bir sivil toplum kuruluşudur. Makedonya’da gençlerin sivil toplum kuruluşlarına üye olma oranı çok düşüktür. Üye olanların bir bölümü ya üniversite
öğrencisi ya da üniversite mezunudur. Gençlerin katılım oranının düşüklüğü, Makedonya’daki STK’ların henüz kapasitelerini geliştirme süreci içinde olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Ufuk Derneği bu soruna el atıp Makedonya Türk gençliğinin sivil toplumda söz sahibi olmaları için gençliğe farklı eğitim programları düzenleyip gençleri siyaset ve sivil toplum teşkilatlarına kazandırmaya çalışmaktadır. Ufuk Derneği projelerini gerçekleştirmek için çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalsa da dernekteki bilinçli gençlerin yoğun ve gönüllü çalışmaları, esnafımız ve eş -dostun desteği ile planladığı tüm projeleri hayata geçirmiştir. Derneğin başlıca amaçları Makedonya’da dağınık bir coğrafyada yaşayan Türkleri birbirine yakınlaştırmak, gençler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, Türk gençliğinin eğitimine daha fazla önem vermek, gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak topluma uyumlu olmalarını sağlamak, toplumun demokratikleşmesi için demokrasi kültürüne katkı yapmak, ortak akıl ve adalet ölçüsünde bireyin özgürlük alanını genişletmek, buna dayalı sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek, gençleri sivil topluma teşvik etmek, AB gençliği ve Türk Dünyası gençliği ile etkin etkileşim ve
temel yaşam becerileri eğitimi gibi temel gençlik sorunları üzerinde yoğun bir şekilde işbirliği yapmak. Gençliğin sürdürülebilir bir yaşam felsefesi ile fırsat eşitliği temeline dayanan sorunların çözümünde yapabilir kılmak ve yerel yönetimde aktif yer almasını sağlamak. Farklı platformlardaki gençleri ortak sorunlar temelinde bir araya getirerek gençliğin dayanışma ve ortaklık bilincini geliştirmek. Gençliğin çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda bilimsel teknolojik ve sanatsal gelişmeyi ve MAKEDONYA UFUK DERNEĞİ 35 değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten bireyler olmasında destek olmaktır. Ufuk Derneği 1.Olağan Genel Kurulunu 19 Aralık 2009’da Üsküp’te, 2.Olağan Genel Kurulunu 17 Kasım 2011’de Ohri’de, 3.Olağan Genel Kurulu 14 Eylül 2013’te Ustruga’da, 4. Olağan Genel Kurulunu 1 Nisan 2016’da Üsküp’te gerçekleştirmiştir.

Ufuk Derneği’nin genel değerleri ve ilkeleri:
– Bütün siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olmak.
– Hiçbir siyasi oluşumla dikey bir ilişki içine girmemek.
– Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak.
– Herhangi bir kişisel veya kurumsal kazançtan kaçınmak.
– Yeni katılımlara açık olmak.
– Yapacağı tüm etkinlikleri üyelerine duyurmak ve üyelerinin düşüncelerini almak.
– Şeffaf ve paylaşımcı olmak.
– Çoğulculuk ve hoşgörü.
– Sürekli gelişim.
– Hesap verme sorumluluğu.
– Etik değerler.
– İnsan Hak ve sorumlulukları.

Ufuk Derneği’nin gerçekleştirdiği önemli proje ve faliyetler şunlardır:

Ufuk Derneği “Bilinçli Gençlik” projesi çerçevesinde demokrasi ve insan hakları, iletişim teknikleri, halkla ilişkiler,
liderlik gibi konularda Makedonya Türk gençlerine eğitim programları düzenlemiştir. “Özgür Düşünce” projesi çerçevesinde derneğimiz ülkemizin yöneticileri, Türk siyasi parti başkanları, Türk siyasetçiler Makedonya Cumhuriyeti milletvekilleri, bakanlar, başbakanlık ve bakanlık yapan şahıslar, ünlü araştırmacı-gazeteci, diplomat ve aydınların yansıra ülke dışında isim yapmış kişiler ile konferans ve paneller düzenlemiştir. Özellikle Makedonya Türkeri’nin durumunun tartışıldığı toplantılara Türk Hareket Partisi Genel Başkanı eski milletvekili ve Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç olmak üzere Makedonya Cumhuriyeti Eski Başbakanı Prof. Dr. Vlado Buçkovski, Yerel Yönetim Bakanı Dr. Rizvan Süleymani, Milletvekillerinden İgor İvanovski, Abedin Zümberi, Makedonya Cumhuriyeti Eski Başbakanı Lupço Georgievski, Kültür Eski Bakanı Güner İsmail, Hari Lokvenets, Makedonya’nın NATO Büyükelçisi Prof. Dr. Nano Ruzin, Prof. Dr. Mersel Bilali gibi Makedon, Arnavut ve Türk siyasilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nden değerli araştırmacı – yazar ve siyasileri ile Makedonya’da konferanslar gerçekleştirdik. Banu Avar, Türkiye Kamu – Sen Eski Başkanı Bircan Akyıldız, Dr. Ahmet Demirci, Av. Özcan Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu gibi isimlerle ülkemizde konferanslar gerçekleştirdik. Enes İbrahim Ufuk Derneği’nin kurucu başkanı olup Ufuk Derneği Genel Başkanlığını 13 Ocak 2013 tarihine kadar yürüttü. 13 Ocak 2013 tarihinde Enes İbrahim başkanlıktan ayrıldıktan sonra geçici başkanlığa İlhan Rahman getirildi ve Ufuk Derneği projelerine hiç ara vermeden devam etmiştir. Makedonya Türklüğüne hizmet ettiği kadar Ufuk Derneği Türk dünyasına yönelik çalışmaları ile de tanınmış bir gençlik hareketidir. 2010 yılında 21 ülkeden 60 gencin katılımıyla Makedonya’da Türk Dünyası Gençlik Buluşması düzenledi. Ayrıca Türk dünyasına yönelik düzenlenen faaliyetlere Ufuk Derneği yöneticileri aktif rol üstlenmiş ve bu tür organizasyonlarda Makedonya Türklüğünü en iyi şekilde temsil etmiştir. 2013 yılında Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin 8.Temsilciler Kurulu toplantısının da ev sahipliğini üstlenen Ufuk Derneği, Ufuk Dergisi ile birlikte Makedonya Türklerini Türk dünyası hakkında bilgilendirmeyi bir görev olarak görmektedir. Ufuk Derneği kurulaşandan bugünekadar her yıl geleneksel olarak gençlik yaz kampları düzenlemektedir. Her yıl Makedonya’nın değişik bölgelerinden 50 gencin katılımı ile beş yıl boynca gençlik yaz kampları düzenlemiştir. Kampların amaçlarından biri dağınık coğrafyada yaşayan gençlerin dayanışmasını sağlamak diğer bir yandan ise bilinçli gençlik yetiştirmek için kamp 36 boyunca eğitim programları düzenlemektir. 36syf