ROMANYA TÜRK VE TATAR KÖKENLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Romanya Türk ve Tatar Kökenli Öğretmenler Derneği 28.091996 tarihinde kurulmuştur. Derneğimiz bağımsız, tarafsız ve müstakil bir dernektir. Derneğimiz eğitim, bilim ve kültür alanında Romanya Anayasasına uygun bir şekilde faaliyetlerini yürtümektedir. Romanya Türk ve Tatar Kökenli Öğretmenler Derneği’nin amaç ve ilkeleri: Derneğimizin amacı eğitim alanında
ve özellikle de Türk Dili eğitiminde öğrenci ve öğretmenlere modern ve ilkeli metodlarla yardımcı olmaktadır.   İlkeleri ise şunlardır: -Eğitim alanında Türk ve Tatar kökenli öğretmenlere destekte bulunmak, -Türk dilinde konferans, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek, 

-Başka ülkelerdeki derneklerle kardeşlik kurmak. Romanya Türk ve Tatar Kökenli Öğretmenler Derneği’nin yapısı şu şekildedir:
Eğitim ve araştırma konseyi, Yayın konseyi, Kültürel, bilimsel ve spor faaliyetler konseyi. “I. Uluslararası Türkçe Eğitimi-Sistem, Metod ve Perspektifler Uluslararası Sempozyumu” 2011 yılında Romanya Demokrat Türk Birliği’yle ortaklaşa düzenledi. Sempozyuma Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Kosova ve Romanya’dan öğretmenler katıldılar. Sempozyumun Balkan coğrafyasında/ Türk dünyasında Türkçe’nin anadil olarak öğretilmesi konusundaki tecrübeleri bir araya getirerek bu yöndeki ortak çabalara önemli katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Romanya Demokrat Türk Birliği tüm faaliyetlerimizi desteklemekte ve
her zaman yanımızda bulunmaktadır. Dobruca bölgesinde asırlardır yerleşik olan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımız, Romanya ile ortak tarihimizin canlı kanıtını oluşturmaktadırlar. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ve Karadeniz’de komşu olduğumuz Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugün her alanda gelişmekte olmasında, soydaşlarımızın rolü şüphesiz büyüktür. Yaşadıkları toplumla uyum içinde, Romen kanunlarına saygılı vatandaşlar olarak yaşayan soydaşlarımız, aynı zamanda kültür, dil, din, kimlik, örf ve adetlerini en iyi şekilde koruyarak Romanya ile Türkiye arasında sağlam dostluk köprüleri kurulmasına katkıda bulunmaktadırlar. Romanya’daki Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızın ortak değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasında Türkçe en önemli unsurdur. Aslında Türkçe hem Türk ve Tatar soydaşlarımız arasında ortak iletişim dili hem de Türkiye ile bağları güçlü kılan bir faktördür. Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 1995 tarihli protokol ile Mecidiye’de kurulmuş bulunan “Kemal Atatürk” Ulusal Koleji Türkçe eğitim alanında önemli bir amaca hizmet etmektedir. Romence’nin yanı sıra Türkçe verilen eğitimle, Dobruca bölgesinde yaşayan gençlerimizin kültürel kimliklerini korumalarına katkıda bulunmaktadır. Soydaş gençlerimizin Türkçe öğrenmeleri, din, örf ve adetleriyle bağlarının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Köstence ve çevresindeki okullarda 5000’in üzerinde Türk-Tatar öğrenciye birinci sınıftan lise son sınıfa kadar “anadil dersi” kapsamında Türkçe dersleri verilmektedir. Ayrıca, soydaş öğrencilere İslam dini dersleri de yine Türkçe olarak okullarda haftada bir saat verilmektedir. Anadil eğitiminde kardeş okul ilişkilerinin de önemli rolü bulunmaktadır. Dobruca bölgesinde bulunan 40 okulun Türkiye’de kardeş okulu bulunmaktadır. Soydaş öğrencilerin yoğun olduğu okulların Türkiye’deki okullarla kardeşlik ilişkilerinde ortak payda Türkçedir. Dolayısıyla, soydaş öğrencilerin Türkiye’deki kardeş okulların öğrencileriyle düzenli olarak biraraya gelerek ortak projeler üretmeleri, kültürel ve sosyal faaliyetlerde yer almaları anadil eğitiminin önemli unsurlarından biridir. Aynı zamanda Romanya Milli Eğitim Bakanlığı, Köstence İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bükreş T.C. Büyükelçiliği,Köstence T.C. Başkonsolosluğu, Köstence Ovidius Universitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi düzenlediğimiz faaliyetlerimizde destekçi ve paydaşlarımızdır. Derneğimizin faaliyetleri gönüllüler üzerinden devam etmektedir.

Motto
Yola çıkmaya bak!
Yerinde kalanlar çürür!
(Guy Finley)