Bildirgeler

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı 11-16 Haziran 2019 tarihleri arasında KKTC’de gerçekleşmiştir. Toplantıya UAESEB’e üye sivil toplum örgütü ve sendikalardan; Türk Eğitim Sen, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Makedonya Ufuk Derneği ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği, Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü ve Romanya Türk Tatar Öğretmenler Derneği’nin genel başkan ve genel başkan yardımcıları ile ev sahibi Kıbrıs Türk Memur Sen’in yöneticileri ve Kıbrıs Türk eğitimine hizmet veren çok sayıda eğitimci katıldı.

İstişare Toplantısı neticesinde aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılarak UAESEB kapsamındaki ülkeler ile Türk Cumhuriyetlerinde kararların uygulanması noktasındaki icracı makamlar ile hükümetlere tavsiye olarak duyurulmasına karar verilmiştir.

Tavsiye Kararları:


1-)
Başta bağımsız Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, UAESEB’in faaliyet gösterdiği ülkelerde; eğitim öğretimin desteklenebilmesi amacıyla, öğretmen, öğretim elemanı ve akademisyen değişimi gerçekleştirilebilmesi amacıyla misafir öğretim elamanı değişim ofisinin kurulması,
2-) Teknolojik imkânların arttığı bu vesile ile uzakların yakın olduğu günümüzde uzaktan eğitim alt yapıları üzerinden Türk Dünyası’nın farklı ülkelerinde bulunan eğitim, bilim, kültür, sanat, sanayi gibi alanlarda Türk milletine rol model olacak kişilerin talepte
bulunan ülkelerde; uzaktan seminerler verebilmesi, ilgililerle karşılıklı soru cevaba imkân veren teknik imkanlar sayesinde bilgi alış verişinde bulunulması için çalışmaların yapılması,
3-) UAESEB üyesi sendikaların, meslek örgütlerinin ve derneklerin faaliyet gösterdiği ülkelerde çağın gereklerine göre mesleki eğitim programlarının karşılıklı işbirliği ve destek altında günümüz piyasa şartlarına göre iyileştirilmesi amacıyla tecrübe ve bilgi aktarımı projelerinin uygulamaya konulması, böylelikle öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin sağlanması, gelişmiş sanayi kuruluşlarında düzenlenecek geziler ile değişim kapsamında gelen ziyaretçilere dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak projeler üretebilme vizyonu kazandırılması,
4-) Üye ülkelerin cazip ve ön plana çıkan eğitim imkanlarının, eğitim çağındaki öğrencilere, velilere ve eğitimcilere tanıtılması amacıyla UAESEB üyesi ülkelerde, eğitim fuarlarının düzenlenmesi ve bu tarz etkinliklerin ilgili ülkeler tarafından desteklenmesi,
5-) Doğu Akdeniz’de Petrol ve Doğalgaz arama faaliyetleri Uluslararası bir rekabeti ortaya çıkartmıştır. KKTC’nin İlan ettiği münhasır ekonomik bölgede Türkiye’ye verdiği petrol arama ruhsatının pek çok ülkeyi rahatsız ettiği görülmektedir. Enerji temelli jeopolitik bir güç mücadelesinin sahnelendiği bölgede, Türkiye’ye karşı çok yönlü bir siyasi ve askeri ittifakın oluştuğu ortadadır. KKTC’nin egemenlik haklarına sahip çıkmak ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine destek olmak Türk dünyası için ortak bir siyasi irade olarak ortaya konulması,
6-)  KKTC’de İzolasyonlardan dolayı spor, kültür ve sanat alanlarında, Uluslararası temsil konularında sorunlar yaşanmaktadır. Gençlerin Uluslararası organizasyonlarda yer almaları Rum engellemelerine takılmaktadır. Bu izolasyonların kaldırılması için, Birleşmiş Milletlerin göreve davet edilerek meselenin takipçisi olunması,
7-) Doğu Türkistan’da yaşayan Türk’lere yönelik Çin devleti tarafından sistematik bir biyolojik, kültürel soykırım politikası uygulanmaktadır. Dil, kültür ve dini hayata yönelik baskı ve kısıtlamalar kapsamlı bir insanlık suçuna işaret etmektedir. “Topluma Kazandırma Kampları “adı altında yüz binlerce Uygur, Kazak ve Kırgız Türk’ü toplama kamplarında hürriyetlerinden mahrum edilmektedirler. Bu insanlık zulmüne karşı Türk Dünyası ülkeleri uluslararası kamuoyunu göreve davet etmeli, kendi aralarında ortak bir politika belirlenerek, dünya kamuoyuna tek bir mesaj verilmesi,
8- ) Azerbaycan topraklarının işgaline ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü, mültecilerin hakları ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin kendi yurtlarına dönmesi, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin serbest bırakılarak memleketlerine rahatça gidebilmesi noktasında desteğin Türk ve dünya kamuoyundan talep edilmesi,
9-) Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırganlık ve soykırım politikasının ayrılmaz bir parçası olan; Hocalı soykırımını kınayarak, uluslararası hukukun, insan hakları ve özgürlüklerinin norm ve ilkelerini, insanlık tarihine kanlı bir trajedi olarak geçecek şekilde silahsız masum sivilleri katlederek ihlal ettiğini ve masum olduğunu beyan etmiş, sivil, silahsız ve yerleşik insanları öldüren suçlular kısa sürede yargılanmalı ve “Uluslararası Adalet Divanı”nda cezalandırılmalıdır. Görüşünün sürekli dile getirilmesi ve uluslararası örgütlerde mesele bu doğrultuda çözülene kadar konunun takip edilmesi,
10-) Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi ve üye ülkelerin oybirliği ile Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in “Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı” seçilmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu ve takdir ettiğimizi ifade ediyoruz. Bu kararın Türk ve Dünya kamuoyuna ilan edilmesi,
11-)  Küresel barışın önündeki en büyük engellerden biri ve insanlık suçu olarak gördüğümüz terörü; kaynağı ,hedefi neresi ve kim olursa olsun kınıyor, tüm ülkeleri terör ve terör örgütlerine karşı koşulsuz işbirliğine davet ediyoruz ortak görüşün dile getirilmesi, tavsiye kararları alınmıştır.

UAESEB ve Üye Kuruluşların Görev, Yetki, Sorumluluk ve Kuruluş Amaçları İle İlgili Alınan Kararlar

Yukarıda alınan tavsiye kararlarına ilaveten Eğitim çalışanlarının sosyal ve ekonomik imkânlarının geliştirilmesine ile birliğin güçlenmesi ve kapsamına
yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-)  Öncelikle Türk Dünyasının ürettiği bilimsel bilginin paylaşımına imkan vermek ve Türk Dünyası bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla, Türk Eğitim Sen tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel kongrelerin memnuniyet verici olduğu, bu sebeple 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin amacına ulaşması, başarılı bir şekilde sonuçlanması için üye kuruluşlar tarafından her türlü destek verileceği,
2-) UAESEB üyesi kuruluşlar tarafından kamuoyu oluşturulması, taleplerin takibi ve hayata geçirilmesine yönelik yerel hukuk, mevzuat, üyelerin desteği ve ulusal hukuktan doğan hakların kullanılması üzerine faaliyet gösterecek komisyonların kurularak çalışmalar yapılması,
3-) Türk Cumhuriyetlerinin ortak alfabe ve ortak yazı dillinin oluşturulması noktasında yapacakları çalışmaların desteklenmesi hususunda UAESEB üyesi kuruluşların faaliyette bulundukları ülkelerde kamuoyu ve farkındalık oluşturacak girişimlerde bulunulması ,
4-) Üye kuruluşlar arasında sendikal alanda bilgi, yöntem ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayacak organizasyonların hayat geçirilmesine ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasına,
5-) Birinci sayısı 2019 yılında olmak üzere, UAESEB üyesi kuruluşların yaptığı sendikal, kültürel ve eğitim çalışmaları ile faaliyette bulundukları ülkelerin güncel meselelerinin değerlendirileceği bir derginin her yıl periyodik olarak çıkarılmasına,
6-) UAESEB üyesi ülkelerin genelinde hali hazırda öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim çalışanları hak ettikleri ekonomik ve sosyal haklara maalesef sahip değildirler. Ülke yönetimlerinden, UAESEB üyesi kuruluşlar olarak eğitim çalışanlarının yaptıkları işin önemine, niteliğine ve zorluğuna uygun ekonomik, sosyal ve sendikal haklarının sağlanması için ivedilikle çalışma başlatılmasının talep edilmesi kararları alınmıştır .