KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Kırgız Cumhuriyetinin eğitim ve ilim görevlilerinin sendikası kendi sendika üyelerinin hukuk ve çıkarlarını koruyan üyelik kurumların çalışmasını koordine eden alanın görevlilerinin istekli, bağımsız bir birleşmesidir. Günümüzde sendika kendi bünyesinde 3 ilde, 40 ilçesinde ve 16 şehirde sendika komitesini birleştiren 3537 ilk sendika kurumları ve bünyesinde 215139
sendika üyesi, onun içinde 60468 öğrenci ve öğrenci gençleri bulunan çok sayılı ve vekil sayısı kalabalık kurum olarak sayılmaktadır.

SENDİKANIN YAPISI
Kırgız Cumhuriyetinin eğitim ve ilim görevlilerinin sendikasının yüksek kurulu olarak 5 yılda bir kere toplanmakta olan kurultay sayılır. Kurultayda Merkez Kurulun ve müfettiş komisyonun çalışması hakkında raporlar dinlenir, yönetici kurullar seçilir, alanın sosyal çalışmanın problemleri tartışılır, önümüzdeki beş yıla temel olacak çalışmanın programı tespit edilir.

Merkezi Kurul alan sendikasının yönetici kurumu olarak sayılır. Yöneticiliği devam ettirmek için kurultayların arasında sendikanın Merkezi Kurulun olağanüstü toplantıları çağırılır, Merkezi Kurulun işini genelleştirme için olağanüstü toplantının tutumu seçilir. Merkezi Kurul sendikanın kurultaydaki, olağanüstü toplantıdaki kararların hayata gerçekleşmesini sağlarlar. Sendikanın Merkezi Kuruluna 3 ilden, Narın ilinde 5 ilçeden ve şehir sendika kurulları, Talas ilinden 4 ilçeden ve şehir sendika kurulları, Issık Köl ilinden 5 ilçeden ve 2 şehirden sendika kurulları, Çüy ilinden 8 ilçeden ve şehir sendika kurulları, Bişkek ve Oş şehrindeki kurulları, Çüy, Isık Köl, Narın ve Talas illerinde yerleşen YÖK ( Yüksek Öğretim Kurumları) ve KOÖK (Köy Orta Öğretim Kurumları) 29 sendika şubesi, Milli İlimler Akademisinin birleşmiş sendika şubesi, Kırgız Cumhuriyetine Hükümetine bağlı entelektüel özel ve inovasyonlar devlet görevinin (Kırgız patent) sendika kurumu ve az sayıdaki eğitim kurumlarının 14 şubesi direk bağlıdır. İlk sendika kurumu mesleki birliğin temeli olarak sayılır ve eğitim ve ilim kurumlarında ile orada çalışanlar, bununla beraber eğitim öğretim kurumlarında öğretim görenler arasında sendikanın 3 üyesinden eksik olmamış bir şekilde oluşur. Bölgenin ilçe ve şehir sendika kurumları bu bölgenin ilk sendika kurumlarının birleştirmenin, il bölge sendika kurumları ise o bölgedeki ilçe, şehir ve onlara dahil olan başlangıç sendika kurumların birleştirmesinin neticesinde ortaya çıkar. Onların hepsi Kırgız Cumhuriyetinin eğitim ve ilim görevlilerinin sendikasının Merkezi Kuruluna bağlanır. İlçe, şehir, il sendika kurumunun yüksek kurulu olarak beş yılda en az bir kere toplanmakta olan konferans sayılmaktadır. İl, ilçe, şehrin çalışma kurulu olarak olağanüstü toplantılar sayılır. Sendika kurumunun müfettiş komisyonu kendi halinde kurum olarak bağlı sendika kurulu ile aynı zamandasendika kurumun vekalet hukuklarının döneminde toplantıda, konferansta, olağanüstü toplantıda seçilir. Müfettiş komisyonu eğitim ve ilim sendikasının kuralarının çiğnenmesini, korunmasının maliye planlarının ve harcamalarının doğru düzgün yapılmasını kontrol ederler. 

SENDİKANIN PRENSİPLERİ, TEMELLERİ VE AMAÇLARI

Kırgız Cumhuriyeti’nin eğitim ve ilim görevlilerinin sendikası Kırgız Cumhuriyeti’nin anayasasına, Kırgız Cumhuriyeti’nin çalışma kanunlarına, ‘’ uzmanlık sendikaları hakkında’’, ‘’ toplumsal kurumları hakkında’’, ‘’ çalışmayı korumak hakkında’’, ‘’ Kırgız Cumhuriyeti’ndeki çalışma ilişkileri alanında sosyal ortaklık hakkında’’ Kırgız Cumhuriyeti’nin kanunlarına, Kırgız Cumhuriyeti’nin eğitim ve ilim görevlilerinin sendikasının merkezi kurumunun kararname ve başka hukuki oylamalara uygun hareket eder.
Merkez kurum kendi çalışmasının üyelik kurumların fikirlerini ve seçimlerini kayda alarak aşağıdaki prensipleri hayata dönüştürür: Çalışmadaki bireysellik, kendi üyelerinin eşit haklara sahip olması, ortaklık ve kurumlar arası çalışma;
Ortak çalışabilmek, seçilebilmek, çalışmadaki özellikle yönetici kurumlarında açıklık, kendileri seçtiği insanların önünde sorumluluk; Azınlığın düşüncesini saygı göstermek, her bir üye kurumları desteklemek ve kendi arasında yardımlaşmak;
Sendika’nın içindeki disiplini korumak. Sendika’nın temel amacı olarak sosyal, ekonomik ve hukuk çıkarlarını, bununla birlikte sendika üyelerinin onların aile bireylerinin entelektüel haklarını korumada sendika kurumunun çalışmasını birlikteliğini hayata geçirmek olarak sayılır.

SENDİKANIN GENEL YÖNLERİ (HEDEFLERİ)
Devlet, hukuk koruma, toplumsal ve başka kurumlara karşı kendi sendika üyelerinin hukuklarını ve çıkarlarını korumak;
Sendika üyelerinin çalışma, sosyal, ekonomik, hukuk çıkarlarına ve bağımsızlığıyla alakalı kanunları ve buna benzer kanunların oluşmasında bulunmak; Çalışma kanunu, ‘’ Eğitim hakkında’’, ‘’Öğretmenlerin statüsü hakkında’’, ‘’Çalışmayı korumak hakkında’’ Kırgız Cumhuriyeti kanunları ve başka hukuki çalışmaların hayata geçmesinde toplumsal denetim yapmak. Toplumsal ilişkileri, anlaşmaları kurmak, onların gerçekleşmesini takip etmek, sosyal anlaşmaları geliştirmek ve çalışmada oluşan sıkıntıları halletmek; Görevlilerin ve çocukların, bununla beraber lisans ve lise düzeyi öğrencilerinin sağlığını korumasını organize etmek.
Sendikanın kadrolarına öğretim hukuki boyutta lazım olan tüm yardımları verebilmek. Toplumsal, devlet ve başka kurumlar,
uluslararası sendikalar ile sımsıkı ilişkilerde bulunmak ve bunları geliştirmek.24syf