Kurumsal

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği

2006 yılında Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası yöneticilerinin kararı ile kurulmuştur.

2006 Yılında başlayan resmi kuruluş işlemleri süreci, 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nun 24.02.2014 tarih ve 2014/6069 sayılı kararı ile tamamlanmıştır. Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin merkezi Ankara’dır.

 

2010 yılında Kosova Türk Öğretmenler Derneği, 2011 yılında ise Kıbrıs Türk Memur Sendikası ve Makedonya Ufuk Derneği UAESEB’e dahil olmuş, böylece Birliğin faaliyetleri yedi ülkeye yayılmıştır.

    Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, temel amaçlarını şu şekilde belirlemiştir:
  • Üye kuruluşlar arasında ekonomik, sosyal ve teknik alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirmek,
  • Birlik üyesi kuruluşların karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımıyla, kuruluşlar ve eğitim çalışanları arasında dayanışmayı sağlamak,
  • Üye kuruluşların bulunduğu ülkelerde, insan haklarının kullanımı ve demokratik hakların gelişmesine katkı sağlamak,
  • Üye ülkelerde eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için gayret sarfetmek,
  • Eğitim çalışanlarının içerisinde bulunduğu çalışma şartlarının ve istihdam politikalarının iyileştirilmesine katkı sağlamak,
  • Uluslararası standartlarda sendikal örgütlenmenin, bütün üye ülkelerde yerleşmesi için çalışmalar yapmak,
  • Devletlerin sürdürdüğü ortak kültürel, bilimsel ve sosyal girişim ve faaliyetlere destek vermek; bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası projeler hazırlayarak Hükümetlere sunmak.

UAESEB üyesi kuruluşların yöneticileri, Birliğin kuruluş sürecinin başlamasıyla birlikte periyodik olarak karşılıklı ziyaretlerini sürdürmüşler; ortak çalışmalar ve yıllık istişare toplantılarıyla hem UAESEB’in gelişmesi ve tanınmasını hem de üye ülkelerdeki eğitim çalışanlarının yakınlaşmasını sağlamışlardır.