KAZAKİSTAN EĞİTİM, BİLİM VE YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Kazakistan Cumhuriyeti eğitim ve bilim alanında çalışan memurların sendikası 1924 yılının Mayıs ayında kurulmuştur. O zamandan beri adı, sayısal içeriği, görevleri, kurum işlerinin düzeyi zaman zaman değişime uğramıştır. Kazakistan’ın mesleki eğitim ve bilim alanındaki çalışanların sendikası (bundan sonra: Mesleki sendika) – sendika üyelerinin hakları ile çıkarlarını koruyup, üye kurumların hizmetini sağlayan söz konusu alandaki memurların bölgesel sendikalarının özgür irade ile kurulmuş birliğidir. Günümüzde Mesleki sendika – 20 eyalet ve bölgeye bağlı mesleki birimleri, 203 ilçe, il sendika komitelerini, 9296 başlangıç seviyesindeki sendika kurumlarını birleştiren Kazakistan Cumhuriyeti Sendikalar Federasyonu’nun üyesi olan en büyük mesleki kurumlarından biridir.

1 Ocak 2019 yılındaki verilere göre, Mesleki sendika 730302 sendika üyesinden oluşan 20 eyalet ve bölgelere ait kurumları ve 4 sendika şubesini bir çatı altında birleştirmektedir. Sendikadaki üniversite öğrencileri ile okul öğrencilerinin sayısı 105985 (14,7%), kadınların sayısı ise 508947’dir (69,6 %). Sendikanın merkezi Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti Nur-Sultan şehrindedir. Eğitim ve bilim alanındaki çalışanların sendikası kendi hizmetini K.C. Anayasasına, kanunlarına ve diğer normatif hukuk kurallarına, Sendika Tüzüğüne, Uluslararası hukukun genel prensipleri ile normlarına göre gerçekleştirir. Sendika çalışmaları arasındaki ağırlıklı yönler sendika üyelerinin mesleki çalışma, sosyal ekonomik hakları ile çıkarlarını korumak, Sendikayı düzen